Türkçe
2014/2015 F.R

İzlenme 4325


 

12 Temmuz 2015

 

 

Sayın kat maliklerimiz,

 

Bildiğiniz gibi 2012 Ağustos ayında göreve geldikten sonra, sizlerin hak etmiş olduğu daha güzel ve huzurlu bir site ortamını yaratabilmek için gece- gündüz, yaz-kış demeden yönetimimiz çalıştı ve bir yılı daha tamamladık.

 

Bu çalışmalar esnasında görevimizin getirdiği sorumluluk çerçevesinde istemeden de olsa, gün geldi dostlarımızla dahi zor anlar yaşadık, belki istemeden de olsa onları kırmış olabiliriz. Bundan dolayı bu üyelerimizden, dostlarımızdan bize anlayış göstermelerini diliyor ve onları kırdıysak Yönetim Kurulu Başkanı olarak ben bu üyelerimizden özür diliyorum.

 

Takdir edersiniz ki 229 üyeye sahip olan sitemizde ortak yaşam alanlarının yenilenmesi başta olmak üzere her konuda ortak bir karar oluşturmak maalesef her zaman mümkün olmuyor. Biz bu durumlarda hiçbir üyemize veya bir gruba imtiyaz vermeden doğru olduğuna inandığımızı yapmaya çalıştık. Bu işleri yaparken bana tam destek veren Yönetim Kurulu arkadaşlarıma ve Ada Başkanlarına TEŞEKKÜR ederim.

 

Bu sene maalesef tatsız iki olay yasadık. Birincisi bir site üyemiz Sayın Leman Erkan site Yönetimimizi üç ana başlıkta savcılık makamına şikâyet etmiştir;

1.     Yönetimimizin 2012 yılından beri usulsüz harcamalar yaparak site üyelerimizi borçlu duruma düşürdüğünü ve bu borcu kabul etmediğini;

2.     Site yönetimimizin Sahilkent Spor Kulübü adı altında spor kulübü oluşturması ve plaj ekipmanlarının kullanımı için site üyelerinin spor kulübüne üye olması istenerek usulsüz para toplanması;

3.     Site başkanının yurt dışında da ikamet ettiğinden sitemize yararlı olamayacağı, Başkan olarak görevi yerine getiremediğini iddia etmiş ve savcılık makamının bu konuya el koymasını istemiştir.

2015 Şubat ayında Ayvalık karakolu tarafından aranarak bu konu hakkında bilgilendirildim. Tüm yönetim kurulu üyeleri ifadeleri alınması için polis tarafından karakola davet edildik. Bunun üzerine Ayvalık karakoluna giderek ifademizi verdik. Savcılık makamının isteği gereği de tüm site defterlerini denetim için teslim etmek zorunda kaldık. Savcılık anılan defterleri bilirkişiye göndermiş ve yapılan inceleme sonucunda bir usulsüzlük görülmediği rapor edilmiştir. Bunun üzerine Savcılık makamı da takipsizlik kararı vermiş bulunmaktadır.

 

 

Diğer üzücü olay ise, İşletme Müdürümüz Mete Bey site islerimizin aksamaması için Mart ayında sitemize geldiği sırada, maalesef bir rahatsızlık geçirerek, önce Ayvalık hastanesine orada müdahale edilemeyince de Manisa Hastanesine gönderilmiş ve yoğun bakıma kaldırılmıştır. Ne mutlu ki kısa bir tedavi sürecinden sonra Mete Bey tekrar sağlığına kavuşmuş ve Sitemize hizmetlerini sürdürmüştür. Rahatsızlığı sırasında bir Site üyemiz, Dr Kemal Yeşilçimen İstanbul da Mete Bey’e büyük destek olmuş ve yardım etmiştir. Sitemizde olması gereken komşuluk ve dayanışmanın güzel bir örneğini oluşturan Dr. Yeşilçimen’e Site başkanı olarak teşekkürlerimi sunuyorum.

 

Geçtiğimiz üç sene zarfında bizlere destek veren, tecrübe ve bilgilerini bizlerle paylaşan eski yönetim kadrolarına, isimlerini tek tek sayamayacağım kadar çok site üyemize hem kendi adıma hem de yönetimimiz adına da ayrıca teşekkür ederim.

 

Bildiğiniz gibi sitemizin ilk defa 2013 yılında düzenlemiş olduğu geceler 2014 yazında da devam etmiştir. Bu sayede hem site sakinlerimizin eğlenmesi, hem de özlenen sosyal yakınlaşma, sağlanabilmiştir. Bundan böyle de bazı konularda aynı fikirlerde olmasak da birlikte kısa yaz tatillerimizi geçirdiğimiz sitemizde huzur ve saygı çerçevesi içinde yaz tatilimizin geçmesini tüm site üye ve ailelerine temenni ederim.

 

Saygılarımla,

Gürsel Uslu

 

 

Engürü Sitesi

Birlik Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

ENGÜRÜ SİTESİ

BİRLİK YÖNETİM KURULU

                                                                                                                    12 Temmuz 2015

 

Sayın kat malikleri.

 

Sitemizin olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek üzere  2 Ağustos 2015 Pazar günü saat 10.30’da idare binasının yanındaki yeni toplantı salonunda, çoğunluk olmadığı taktirde 9 Ağustos 2015 tarihinde aynı yerde ve saatte yapılacaktır.

 

Yönetim Planı gereği 2015-2016 dönemi Ada Başkanları seçiminin Temmuz ayı içinde yapılması gerekmektedir. Herhangi bir nedenle toplantıya katılamayacak olan kat maliklerinin, isterlerse kendilerini temsil edecek vekillerini belirleyen vekâletnamelerini yazılı olarak vermeleri gerekmektedir.“Üyelerimizin bir kısmının şehir dışı veya ülke dışında bulunmalarında halinde, Yönetim Planımızda ıslak imza zorunluluğu öngörülmediği için fax veya e-mail yoluyla verilen vekâletlerde geçerli bulunmaktadır.”

 

Yeni Ada Başkanlarının, en geç 31 Temmuz 2015 Cuma günü saat 17.00’ ye kadar adalarında seçilen Ada Başkanları ve Yardımcıları ile ilgili Site Yönetimine bilgi vermesi gerekmektedir. Ayrıca 2013 yılında başlattığımız, Genel Kurul öncesi Ada Başkanlarının toplanarak; adalarının istek ve düşüncelerini diğer ada başkanlarıyla paylaşması ve Genel Kurul öncesi mutakabat oluşturmaları Genel Kurulumuzda alınacak kararlar açısından çok olumlu olmuş, bu sayede birçok karar oy birliğiyle alınabilmiştir. Bundan dolayı yeni seçilen Ada Başkanlarının 1 Ağustos 2015 Cumartesi saat 21.30’da toplantı salonunda bulunmaları önemle rica olunur.

 

Genel kurul toplantımıza, bütün kat maliklerimizin katılmalarını önemle rica ederiz.

 

Saygılarımızla

ENGÜRÜ SİTESİ BİRLİK YÖNETİM KURULU

 

 

Gürsel Uslu      Funda Üstün       Fevziye Çağ

 

Gündem:

1-    Açılış, yoklama saygı duruşu

2-    Divan başkanı ve kâtip üye seçimi.

3-    Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması.

4-    Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması.

5-    Gelir Gider Raporunun okunması.

6-    Yönetim ve Denetim kurulları raporlarının ayrı ayrı görüşülmesi ve ibra oylaması yapılması.

7-    Yönetim Kurulu seçimi,

8-    Denetim Kurulu seçimi,

9-    2015 - 16 dönemi için tahmini bütçe görüşülmesi. Yapılacak işlerin belirlenip oylanması.

10-Aidatların tespiti

11-Dilek ve temenniler

12-Kapanış

 

ENGÜRÜ SİTESİ BiRLiKYÖNETiM KURULU

2014-2015 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

 

 

Sayın Kat Malikleri;

 

Yönetim kurulumuz, 03 Ağustos 2014 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar doğrultusunda çalışmış ve rutin işlerin dışında aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmiştir.

 

1-     Web sayfamız üçer aylık periyotlarla güncellenmektedir. Web sayfamızda sitemizle ilgili tüm bilgileri bulmanız mümkündür.

2-     Web sayfamızda site harcamaları ve üye aidatlar bölümü oluşturularak şeffaflık prensibi uygulanmaya çalışılmış ve aidatların üyeler tarafından takibi sağlanmıştır. Bu sistemde hala eksiklikler olmasına rağmen önemli bir yol alınmıştır. Eksiklikler de giderilmeye çalışılmaktadır. Ayrıca SMS yoluyla üyelerimize aidatlarını gününde yatırmaları ve böylece gecikme tazminatı ödememeleri için hatırlatma mesajları göndertilmiştir. Bazı üyeler kendilerine hatırlatma mesajı gönderilmemesini istemiştir. Eğer hatırlatma mesajı gönderilmesini istemiyorsanız lütfen bir dilekçeyle yönetime isminizin ve telefon numaranızın bu sistemden silinmesi için başvurun.

3-     Baz istasyonu konusu özetle şu şekilde gelişmiştir. Bildiğiniz gibi 4 yıldır baz istasyonu için bir komisyon kurulmuş ve bu komisyon yasal yollardan baz istasyonlarının kaldırılması için çalışmışlardır. Maalesef Ayvalık’ta kazandığımız kararın Yargıtay da bozulması ve tekrar geri Ayvalık Mahkemesine dönmesi ve Ayvalık Mahkemesinin de Yargıtay kararına katılarak kararı olumsuz olarak kabul etmesi neticesinde hukuki yollardan baz istasyonunun kaldırılması hususu gerçekleştirilememiştir. Bunun böyle  olabileceği ihtimalini yönetimiz önceden fark ettiğinden üç  yıldır Belediye ile yakın ilişki kurarak aynı yerde tekrar kontratın uzatılmaması için çok çaba göstermiş ancak eski Belediye Başkanı söz vermesine rağmen olumlu sonuç sağlanamamıştır. Yeni başkan Rahmi Bey ise sitemizi ziyareti sırasinda kira kontratının yenilenmeyeceğine  dair söz vermiş ve 5 mayıs itibariyle kontrat yenilenmemesi  ve üç şirkete (Vodafone, Turkcell, Avea) de 5 Mayıs itibariyle bu alanın boşaltılması için tebligat yapmıştır.  Maalesef bu tebligat sonucunda  da bu üç şirket baz istasyonunu kaldırmamak için her türlü girişimi sürdürmüştür. Bunun arkasından yönetimimiz kararlılığını göstererek ve bir ara formül sonucunda Kepçe ile yıkım işine baslaması üzerine ilk Avea sirketi gelip söküm islerine gerçekleştirmiş, daha sonra Turkcell şirketi ve Vodafon da Avea’ya rica ederek aletlerin sökülmesi işlemi 29 Mayis 2015 te tamamlanmıştır. Bu kompleks ve  zor işi gerçekleştirebilmiş olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz.

4-     Ayrıca baz istasyonu ile ilgili çalışmalar sürerken, arıtma tesisi konusunda da bilgilendirme ve değerlendirme görüşmeleri yapılmıştır. Eğer bazı konulardaki karşıt görüşlü muhalif üyelerimiz yönetimin enerji ve zamanını gereksiz başka alan ve konulara çekmekten vazgeçerlerse, arıtma tesisinin de yerinin değiştirilmesi konusu önümüzdeki senelerde mümkün olabilir. Ben bu olayın baz istasyonu konusundan daha kolay olduğuna inanmaktayım. Yeni yönetim hem Ayvlık Belediyesi ile, hem de Balıkesir Belediyesi ile yakın çalısabilirse bu arıtma tesisinin yeri değiştirilebilir.   Anılan  tesisinin yerinin yanlış olduğunu bu tesise imza atanlar bile -hata yaptıklarını-  şimdi kabul ediyorlar.

5-     2012 yılında başlattığımız, tüm plajlarımızı yenileme çalışması devam etmiş, gerekli yerlerde düzeltmeler ve yeşillendirme çalışmaları yapılmıştır.

6-     Sulama borularının çürüyen bölümler yenilenmiş, çevre yeşillendirilmesine katkı sağlanmıştır.Ayrıca rahmetli Ömer Bey’in çok arzuladığı ancak o dönemde Belediyenin , yeşil alanların sulanmasi için direkt hat musluk bağlanması uygulaması bu dönemde dolaylı olarak gerçekleştirilmiştir.

7-     Sahildeki yeşil alana yangın hidrat musluğu takılmıştır.

8-     2013 yılından bu yana   Palmiye Plajı’mıza TUCEV’ le birlikte Mavi Bayraklı plajımız  için gerekli çalışmalar sürdürülmüştür. Son teftişte plajimiz A+ ödülü kazanmıştır. ( 300+ tesis arasinda ilk %10 luk dilime girmiştir ve Ayvalık’ta bu kaliteye ulaşan tek plajdır)

9-     2014 yılında Belediye Başkanımız Rahmi Gencer ve yardımcısı Ufuk Ova beyler davet edilmiş, onlar da  A+ ödülü için yönetimimiz çalışmalarını yakınen görerek  bizleri ayrıca kutlamışlardır. Sitemiz önde gelenleri ile birlikte bir buçuk saatlik bir sohbet ortamı oluşturulmuş ve bu toplantı her iki taraf için de cok verimli ve olumlu geçmiştir. Bu toplantı yerel basında geniş yer bulmuş,bu arada Belediye Başkanımızdan sitemize destek olmak üzere yeşil alanların sulanması için de su desteği sözü alınmıştır.

10-  2013 yılında Mavi Bayrak’ın korunabilmesi ve gençlerimize spor olanakları sağlanabilmesi amacıyla, 9 site üyemizin öncülüğünde Sahilkent Spor Kulübü kurulmuştur. Her gecen sene daha iyiye gitmesi için Spor Kulübü Yönetimi yoğun çalışmaktadır. Özellikle Mustafa Gökmenoğlu  büyük fedakarlıkla kulüp kontrol ve yönetimine  disiplin getirmiştir. Tüm çalısmalarından dolayı kendisine özellikle teşekkür ederim.

11-  Bildiğiniz üzere Sarmısaklı Plaji geçtiğimiz senenin başında Mavi Bayrak ile ödüllendirilmiş ancak sezon sonundaki teftişlerde standartlara uymadığı tespit edilince Mavi Bayrak geri alınmıştır. Bu örnek yönetimimizin Sahilkent Spor Kulübü konusundaki duyarlılığını ve haklılığını , doğru bir karar olduğunu açıkça göstermektedir. Düzenli ve disiplinli kontrol ve yönetim sayesinde Mavi bayrak ödülümüz sürdürülebilmiştir.

12-  Sahilkent Spor Kulübü sayesinde, Sitemize yaklaşık 20.000 tl ‘lik katma değer sağlanmıştır.

13-  İçimizdeki bazı üyeler Engürü Sitesinin yönetimini alarak spor kulübünün kaldırılacağını, diğer üyelerimizin de spor kulübüne üye olmaması gerektiği telkininde bulunmaktadırlar. Site yönetimi Sahilkent Spor Kulübünü kaldırmak veya fes etmek gibi bir yetkiye sahip değildir. Sahilkent Spor Kulübünü fes etmek ancak Sahilkent Spor Kulübü üyeleri tarafından yapılabilir. Spor Kulübünü fes etmek niyetinde olan site sakinlerinin öncelikli olarak Sahilkent Spor Kulübüne üye olması tavsiye edilir. (Bugün yarım depo benzin parası olmayan spor kulübü üyeliği için sitemizin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışan üyelerimize artık bu konuyu uzatmayıp isterlerse bu Ağustos tan önce Spor Kulübünün üyelik ücreti tekrar artmadan spor Sahilkent Spor Kulübüne üye olmalarını temenni ederiz.)

14-  Ayrica sizlerle başımdan gecen  hoş bir olayı paylaşmak isterim ; Site hesapları ile ilgili Ziraat Bankası Ayvalık Şubesine gittiğimde, orada çalışan bir hanım personel bana denize girmek için özellikle Sitemize geldiklerini iletti. Ben nedenini sorduğumda cevabın Mavi bayrak ile ilgili olacağını düşünürken, kendisi bana Sitemizin plajının cok elit ve nezih olduğunu, iki bayan sadece Sitemiz plajında rahat edebildiklerini ve buradan denize girmeyi tercih ettiklerini belirtti. Ayvalık’ta başka hiçbir noktada bu kadar rahat ve huzurla plaj kullanmanın mümkün olamadığını iletti. Bu sözler beni şaşırtmakla birlikte çok da mutlu ettiğinden dolayı sizlerle paylaşmak istedim. Sahilkent Spor Kulübü Yönetimi, çalışanları ve bilhassa Sayın Mustafa Gökmenoğlu’na verdikleri hizmet ve emeklerden dolayı tüm sitemiz adına bir kez daha teşekkür ederim.

15-  Bu sene maalesef  Batı Plajındaki büfe şu an itibariyle açılamamıştır. Geçen seneki işletmeci Ümit Kuyu’nun eşi, sigortalı bir iş bulduğundan dolayı ve büfenin yeterince gelir getirmediğini de belirterek bu yaz büfenin işletmesini üstlenemeyeceğini yönetimimize iletmistir.

16-  Bildiğiniz gibi ilk seçildiğimiz Ağustos 2012 yılında Mitralyöz Burnu’nun temizliğine başlamış ve  geçici bir ahşap büfe yaparak belediyeden bu alan için büfe/kafeterya izni almıştık.  Bu büfe geçen sene hizmet vermesine rağmen rüzgârdan bu alanı rantabl kulanmanın zor olduğu görülmüştür. İlk seçildiğimiz günden bu güne Yönetimimizin bu alana Aliağa’dan bir kaptan köşkü getirerek bir kapalı alan oluşturma projesi vardır. Bütçemiz ne zaman uygun olursa, bu alanın da verimli bir yatırıma dönüştürülmesi uygun olacaktır.

17-  Sitemizde aciliyet gerektiren ve tehlike arz eden kaldırımların da yenileme ve düzeltme çalışmalarına bu yıl da devam edilmiştir.

18-  Mevcut bulunan iskelelerimizin gerekli yerlerine boya ve cila işleri yapılmıştır.

19-  Çocuklar ve gençler için futbol ve voleybol sahası temizletilmiş, genişletilmiş ve yenileme işlemleri bütçemiz imkan verdiği doğrultuda devam etmektedir.

20-  Kırılan aydınlatmalar yenilenmiş, gerekli görülen yerlere yeni aydınlatmalar eklenmiştir.

21-  Bildiğiniz gibi bu sene sitemizde güvenlik kameraları ile site güvenliğini arttırma planımız bütçemizdeki yetersizlikten dolayı önümüzdeki yıla bırakılmıştır.

22-  Gecen sene Genel Kurulda aldığımız karar doğrultusunda sitemize güvenlik personeli almak için gereken izinler Balıkesir Valiliğinden alınarak, sitemize yeni bir güvenlik geçici personeli Haziran Temmuz Ağustos aylarinda istihdam edilmek uzere alınmıştır. ( bu konuda da sitemizde farklı görüş  ve düşünceler bulunmaktadır. Bu geçici personelin gerekli olmadığını ileten bazı üyelerimiz olmasına rağmen, site üyelerimiz içinde çok sayıda yalnız bayan olduğu, bu kişilerin geceleri beklenmedik gürültülerden rahatsızlık ve tedirginlik duyduğu , bununla birlikte sitenin çesitli yerlerinde özellikle gece geç saatlerde zaman zaman ufak olaylar yaşanması  sebebiyle, Genel Kurul bu geçici personelin gerekli olduğuna karar vermiş ve yönetimimiz bir kişiyi geçici istihdam etmistir.

23-  Ayrıca bildiğiniz gibi  göreve geldiğimiz günden bu yana elimizden geldiğince sizlerin günlük çöplerinizi evlerinizden toplatmaktayız. Buna her üyemiz sıcak bakmasa da üyelerimizin bir kısmının yaş ortalaması ve sağlık durumlarından bu hizmetin devam etmesi bir lüks değil ihtiyaçtır.

24-  Sitemizin yeterli bütçesi olmadığından dolayı traktör alımı bir sonraki seneye birakılmış, bu sene de geçici olarak kiralama yoluna gidilmiştir.

25-  Bildiğiniz üzere sitemiz personelinin iş  yoğunluğundan çöp toplama işlemine zaman ayrılamamaktadır. Bu doğrultuda Sahilkent Spor Kulübünün desteğiyle orada çalışan gençlerle çöplerin toplatılması sağlanmıştır. Bu hizmetin gereksiz ve lüks olduğuna inanan bazı üyelerimiz vardır. Ancak yönetimimiz ozellikle yaşlı ve yalnız üyelerimizi de dikkate alarak, bu hizmetin bir lüks değil, önemli bir ihtiyaç olduğunu düşünmektedir.

26-  Geçen yaz çocuklarımız için, site sakinlerinden Baybars Bey’in de yardımlarıyla geceleri çocuklarımıza sinema gösterimleri düzenlenmiş, böylelikle çocuklarımızın kaynaşması ve güzel zaman geçirmesi sağlanmıştır. Ayrıca bazı gecelerde de “Çocuk Disco’su” düzenlenerek onların eğlenmesi sağlanmıştır. Yönetim Kurulumuz kendisine teşekkür eder.

27-  Geçen yaz yine üyelerimiz için Sahilkent Spor Kulübü’nde bir site sakinimizin yardımlarıyla “pilates” imkanı sağlanmıştır. Şu an itibariyle bütçemizin profesyonel hocalar tutarak bu gibi etkinlikleri düzenlemesi mümkün olmadığından bu tarz etkinlikler diğer üyelerimizin yardımlarıyla düzenlenmektedir. Bu konuda yardımcı olabilecek üyelerimizin yönetimle irtibata geçmesi rica olunur.

28-  Kaymakamlıktan almış olduğmuz izinle, sitemizin tüm sosyal tesislerinde müzik ve eğlence düzenleyebilmekteyiz. Yönetimimiz ve Sahilkent Spor Kulübü ses ayarına dikkat etmesine rağmen geçen yaz rüzgarın da etkisiyle,zaman zaman yükses ses bazı kat maliklerini rahatsız etmiştir. Bu üyelerimize anlayışlarından dolayı teşekkür ederiz.

29-  Geçen yaz da çesitli sosyal geceler düzenlenerek ( sinema gösterimi, konser, dans ve müzik etkinlikleri) üyelerimiz  arasında yakınlaşma ortamları oluşturulmuş ve sosyal ilişkileri arttırılmıştır. Ayrıca sosyal duyarlılık çerçevesinde; Yönetimimiz Şevkat Evleri Yardım Derneği yararına da bir gece düzenlenmiştir. Bu yıl da bu tip organizasyonları Engürü Sitesi ve Sahilkent Spor Kulübü yönetimi ortak olarak düzenlemeyi planlamaktadır.

30-  Otoparkların kullanımı; bilindiği uzere gecen sene bu konuda detayli bilgi vermiştik : “geçen yaz benim de ada başkanlığını yaptığım adanın sahil cephesinde oturan üyeler, imar planındaki otaparkların kullanılarak yollara araç bırakılmamasını teklif etmişlerdir. Şahsen ben aracımı evimin önüne koymama rağmen çoğunluğa uyarak bu adada pilot deneme yaptım. İtiraf etmeliyim ki görüntü açısından bu uygulama genel olarak  çok uygun bulunmuştur. Ayrıca aynı konu Nuri Bey ve Mahide Hanım’ın adasında da denenmek istenmiş ama o bölgede yaşayanların bir bölümü kendilerine daha yakın bir otapark alanı oluşturma isteklerini yönetime iletmişlerdir.  Ancak talepleri  tartışma aşamasında kalmıştır. Bu konuda da “İmar Planı”nda otopark alanı olarak belirlenen alanlara yakın oturan üyelerimiz, otoparkların otopark olarak kullanılmasına sıcak bakmadıklarını bizlere iletmiştir. Maalesef bazı kişilerin bu otaparkların önüne çivi atmaları diğer üyelerimizin mal ve can güvenliğini tehlikeye atacak dereceye ulaşmıştır. Site personeli bu atılan çivileri günlük toplayarak bir tatsızlık olmaması için çalışmıştır. Bu konunun ada toplantılarında görüşülerek tüm üyelerimizin görüş ve düşüncelerini ada başkanlarıyla paylaşması, eğer çoğunluk isterse otopark alanlarımızı “İmar Planları” na uygun rehabilite ederek gerekli yerlerde de belediyeyle görüşerek otopark alanları oluşturulup bütün araçların otoparklarda park etmesi sağlanabilir.” Maalesef bu konuda fazla bir ilerleme kaydedilememiştir.

31-  Üyelerimizin %95 i Genel Kurul kararları doğrultusunda ödemelerini zamanında  ve düzgün olarak yapmaktadırlar. Belirtilen en düşük miktarı ödemeyenlere %5 aylık gecikme tazminatı uygulanmaktadır. Bu kanuni gecikme tazminatı Engürü Sitesi bütçesine katılmaktadir. (Ekte 1 Temmuz 2015 tarihine kadar 1000TL ve üzeri borçlu üyelerimizin dökümünü görebilirsiniz.)

32-  Üyelerimizin borçlarına dikkat etmesi ve Genel kurul Kararları’na uygun ödemelerini yapmalarını temenni ederiz. Sağlık ve ölüm gibi kontrolümüzde olmayan nedenler dışında gecikme yapan üyelerimize, gününde ödeme yapan üyelerimize saygı açısından ödemelerine dikkat etmelerini  hatırlatırız. Ayrıca gecikmeli yatıran üyelerimizin her gecen gün gecikmeden doğan borçları büyümekte, nasıl olsa yönetim değişir gelen yeni yönetime bu gecikmeleri sildiririz diye düşünerek hareket etmeleri çok büyük bir hata olacaktır. Hiçbir yönetimin gecikme tazminatlarını silme gibi bir yetkisi yoktur. Bu yetki sadece Genel Kurula aittir.

33-  Yönetim Kurulumuz borcu 3000TL ve üzerine çıkan üyelerimiz için istemeyerek de olsa icra takibi yapmaktadır.

34-  Bu sene deneme amaçlı toplantı salonumuza’’ Hatıra Duvarı’’ yaparak sitemizde çekilmiş üyelerimizin resimlerindan bir duvar oluşturmaya çalıştık. Bu resimler sadece gectiğimiz yıllar tesadüfen benim kamerama takılan resimlerdir. Resim seçimi yapmadık. Onun için benim resmim yok diye veya diğer üyenin iki resmi var diye düşünmeyin bu bir taslak. Elinizde çekilmiş ve bu Hatıra Duvarına yakışacağını düşündüğnüz resimleri getirin yönetimde bunları toplıyalım daha sonra kuracağımız bir komisyon bu resimleri  de ekleyebilir. Duvarımız çok ,gerekirse alanı seneler geçtikçe artırabiliriz. Bu Hatıra Duvarı’nın önemi ileriki yıllarda çocuklarımız torunlarımız   ya da yakınlarımız baktığında daha değer kazanacaktır.

 

 

Aşağıdaki konular hakkında da üyelerimizi, bilgilendirmenin doğru olacağını düşünmekteyiz;

 

Gecen sene kaybettiğimiz rahmetli Ömer Bey’in yerine görev alan Mete Bey İşletme Müdürü olarak, gereken tüm çabayı göstermiş bulunmaktadır. Geçen sene Ada Başkanları Toplantısında İşletme Müdürünün maaş konusu gündeme gelmiş, 8 Ada Başkanının tarafından da İşletme Müdürüne maaş verilmesinin uygun olduğu karara bağlanmış olması ile birlikte, ben bu konuya prensipte sıcak bakmama rağmen zamanlama açısından yanlış olduğunu bunun da sebebinin Ömer Bey’in aşağıda da bahsedildiği gibi bir ücret almamış olmasını ve sitenin halen borçlarını ödemekte olduğunu, bundan dolayı bu konunun Ada Başkanları ile bütçe görüşmelerinde tartışılmamasını ve seçilecek yeni yönetimin bu konuda karar vermesinin doğru olacağını belirttim.

Aşağıdaki alıntı 2014 Faaliyet Raporundandır: 

Geçen yıl Genel Kurul toplantımızdan sonra, Ada Başkanlarımızdan Nuri Özden Bey, yönetimimize Ömer Bey’in ücretli İşletme Müdürü olarak atanmasının iyi olacağını düşündüğünü iletmiştir. Ben de kendisine, diğer Ada Başkanlarının da uygun görmesi koşuluyla bu konuyu Ömer Bey’le görüşebileceğimi ilettim. Nuri Bey de diğer 8 Ada Başkanının imzasını alarak bu teklifini Yönetim Kurulumuza iletmiştir. Bunun üzerine ben bu konuyu Ömer Bey’le paylaştım, O da benle birlikte bu işe soyunduğunu, çok yorulmasına rağmen, beni yanlız bırakmayacağını, eğer işlerin daha düzgün yürümesi için İşletme Müdürü olarak görev yapmasının sitemiz için iyi olduğu düşünülüyorsa seve seve yapacağını bana iletti. Ayrıca ücret konusunda da sitemizin üyelerinin, borç ödediğini şuan itibariyle bir ücret kabul edemeyeceğini belirtti, bende bu konuyu daha ileri bir zamanda diğer ada başkanlarıyla birlikte ele almak üzere bıraktım. Bırakın ücret almayı Site işlerimiz için geçen sene iki kere Kocaeli’nden, sitemize gelmiş, ayrıca Mavi Bayrak konferansına sitemizi temsilen gidip katılmasına rağmen bu masrafları bile yönetimimizden almamıştır.”

 

Ben de bu konuda Mete Bey le görüşerek, kendisinin hak etmiş olduğu maşı konusunda anlayışlı ve destek olmasini mümkünse bu parayı almamasını rica ettim. O da beni kırmayarak Mayıs ayına kadar hiçbir para almadan çalışmıştır.  Ancak Mete Bey’in görevi sırasında rahatsızlanmış olması, bu rahatsızlı süresince tüm masrafları cebinden karşılamış olmasından dolayı, Mete beye bu masraflarından dolayı kendisine 5000 tl verilmiştir. Bunun dışında kendisine başka bir ücret ödemesi Engürü bütçesinden yapılmamıştır.

 

Bizleri üzen, bizler sitemizin hak ettiği değere ulaşması için gece gündüz çalışıp maddi manevi fedakarlıklarda bulunurken, nedenini anlayamadığımız şekilde, bazı üyelerimizin bu çalışmaları engellemek, baltalamak için ilk seçildiğimiz günden bu yana her türlü yolu denemeleri, yönetimimizi ve sitemizi zorda bırakmak için yoğun çaba harcamalarıdır.

 

2012 den bugüne kadar yapmış olduğumuz yatırımlar ve sitemize kazandırmış olduğumuz Mavi Bayrak sayesinde, sitemizdeki evlerin değerini yaklaşık %40 -%50 oranında artırmış bulunmaktayız. (Yani 2012 yılında yaklaşık 100,000 tl eden bir ev bu sene en az 140,000  tl değerine ulaşmıştır.)  Bu da yapmış olduğumuz yatırımın geri dönüş oranın çok yüksek olduğunu göstermektedir..

 

Bu çalışmalardan sonra, Sitemiz Ayvalık’ın nadide panaromik mekanı olarak popülaritesini artırmiş, ŞeytanSofrası ve Cunda Adasının neredeyse önününe geçerek, çeşitli katalog ve fotoğraf çekim çalışmları için ziyaret edilen ortamlardan birisi haline gelmistir. Ayrıca pek çok gelin ve damat da evlilik fotoğraflarının çekimi için sitemizi tercih etmekte ve bu özel günlerinde sitemiz mekanlarını ziyaret etmektedirler.

 

Tabi ki yapmış olduğumuz yatırımın, maddi geri dönüş oranı önemli olmakla beraber, daha önemlisi yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda daha güzel, temiz ve yeni sosyal alanlarıyla üyelerimize daha huzurlu bir yaşam alanı oluşturduğumuzu görmenin mutluluğunu yaşamakta oluşumuz bizim için  çok daha büyük gurur vesilesidir. Böylece sitemiz,üyelerimiz layık olduğu modern ve medeni seviyeye kavuşturulmuştur.

 

İnanıyoruz ki bizden sonra gelecek yönetim de bayrağı bizden alıp daha iyi yerlere getirecektir. Biz yeni seçilecek yönetime bilgimiz, tecrübemiz ve çevremizle her desteği istendiği zaman seve seve vermeye ve yardımcı olmaya hazırız. 03.08.2014 -  01.07 2015 dönemine ait, gelir gider tablosu ve gider dökümleri ile 02.08.2015 – 01.08.2016 dönemi tahmini bütçesi ekte sunulmuştur

 

Yeni dönemin sitemize hayırlı olmasını ve seçilecek olan yeni Yönetim ve Denetim Kurullarına başarılar dileriz.

 

Saygılarımızla,

 

ENGÜRÜ SİTESİ BiRLiK YÖNETiM KURULU

 

 

 

Gürsel USLU  Funda Üstün              Fevziye ÇAĞ30/05/2023 Gün Ortalama:143  Bugün91 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:34.229.131.158