TürkçeYönetim Genel Kurul Tutanakları Bankla Hesap No.larımız Foto Albüm Duyurular Yönetim Planı Personelimiz Yönetimden Teşekürler Mavi Bayrak Köşemiz. Faliyet Raporları Çevre Eğitim Etkinlikleri Sitemiz Hakinda Basin Haberleri Kültür ve Sanat günleri SİTEMİZİN TARİHÇESİ SAHİLKENT SPOR KULÜBÜ


2012/2013 F.R

İzlenme 5908


ENGÜRÜ SİTESİ

BİRLİK YONETİM KURULU

                                                                                                                                             12 Temmuz 2013

 

Sayın kat malikleri ve üyelerimiz.

 

Sitemizin olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi görüşmek üzere  4 Ağustos 2013 Pazar günü saat 10:30 idare binasının yanındaki yeni toplantı salonunda, çoğunluk olmadığı taktirde 11 Ağustos 2013 tarihinde aynı yerde yapılacaktır.

 

Yönetim planı gereği 2013-2014 dönemi Ada Başkanları seçiminin Temmuz ayı içinde yapılması gerekmektedir. Herhangi bir nedenle toplantıya katılamayacak olan kat maliklerinin  kendilerini  temsil edecek vekillerini belirleyen vekaletnamelerini yazılı olarak vermeleri gerekmektedir.

 

Yeni Ada Başkanlarının, en geç 2 Ağustos 2013 Cuma günü saat 17:00 ye kadar adalarında seçilen ada başkanları ve yardımcıları ile ilgili Site yönetimine, bilgi vermesi gerekmektedir.

 

Genel kurul toplantımıza, bütün kat maliklerimizin katılmalarını önemle rica ederiz.

 

  Saygılarımızla

ENGÜRÜ SİTESİ BiRLiK YÖNETiM KURULU

 

 

 

 

Gürsel Uslu      Sevim Bazman           Fevziye Çağ

 

 

 

Gündem:

1-    Açılış, yoklama saygı duruşu

2-    Divan başkanı ve katip üye seçimi. (Başkanlık Divanına yetki verilmesi,)

3-    Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması.

4-    Denetim kurulu faaliyet raporunun okunması.

5-    Gelir Gider raporunun okunması.

6-    Yönetim ve Denetim kurulları raporlarının ayrı ayrı görüşülüp ibra oylaması yapılması.

7-    Yönetim kurulu seçimi,

8-    Denetim kurulu seçimi,

9-    2013 - 14 dönemi için tahmini bütçe görüşülmesi. Ada kararlarının okunması, Yapılacak işlerin belirlenip oylanması.

10-Aidatların tespiti

11-Site Yönetim planının yenilenmesi hakkında genel görüşme ve karar alınması

12-Dilek ve temenniler

13-Kapanış

 

 

 

 

 

 

ENGÜRÜ SİTESİ BiRLiK YöNETiM KURULU

2012-2013 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

 

 

Sayın Kat Malikleri;

Yönetim kurulumuz, 05 Ağustos 2012 tarihli olağan genel kurul toplantısında ve 03 Eylül 2013 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında alınan kararlar doğrultusunda çalışmış ve rutin işlerin dışında aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirmiştir.

 

1.1   Web sayfamız hazırlanmış ve aktif hale geçirilmiştir. Web sayfamızda sitemizle ilgili tüm bilgileri bulmanız mümkündür. (Eski faaliyet raporları, genel kurul kararları, duyurular…vs.) Ayrıca 04/08/2013 Genel Kurul Toplantısında alacağımız kararla, burada yapılan duyuruların; posta yoluyla yapılması gereken duyurular gibi kabul edilmesi halinde, posta masraflarımız düşecektir.

1.2   Baz istasyonu konusu; Yönetimimizce seçilmiş komisyon raporu ektedir, ayrıca Avukatımız Levent Gurup’a 1000+1600=2600 TL bu dönem ödenmiştir (Bilirkişi tespit masrafları)+(Avukatlık Ücreti)

1.3   Yönetimimiz geldikten sonra eski tüm borçları ivedilikle ödemiştir.  Yönetimimiz bundan sonra yönetimin çay ve içecek masraflarını herkesin kendi cebinden ödemesi kararını almış ve uygulamıştır.

1.4   Tüm plajlarımız yenilenmiş, gerekli yerlerde düzeltmeler yapılmıştır. Bu çalışmalar sırasında Austos, Eylül, Ekim aylarında gece gündüz hafriyat yapılarak plajlarımızın kullanımı genişletilmiş, Koperetimiz bitiğinden bu güne plajlar için yapılan istinat duvarlarının 10 katı yönetimimiz tarafından  bir senede yaptırılmıştır.

1.5   700m2 yeni yürüyüş yolu ile 1400metre bordür kullanılarak mitralyöz burnunun palmiye plajına bağlanması sağlanmıştır.

1.6   Baz istasyonu arkasında yaklaşık 50 araçlık misafir otopark alanı yapılmıştır.

1.7   Sahil boyuna yaptırılmış olan plastik koltuklardan kırılan ve bozulanların yerine yeni banklar yapılmıştır.

1.8   600metre yeni sulama boruları döşenerek çevre yeşillendirilmesi sağlanmıştır.

1.9   Plajlarımız üyelerimizin layık olduğu modern seviyeye kavuşturulmuştur.

1.10       Palmiye plajımıza TUCEV le birlikte çalışılarak Mavi Bayrak kazandırılmıştır. Bu işlemin 2013-2014 döneminde tamamlamasını düşündüğümüz halde, bir yıl öne çekilmiştir.

1.11       Mavi Bayrak’ın korunabilmesi ve gençlerimize spor olanakları sağlamak amacıyla, 9 site üyemizin öncülüğünde Sahilkent Spor Kulübü kurulmuştur. (Tüm üyelerimizden Sahilkent Spor Kulübüne üye olmalarını rica ederiz. Eğer 150 ve üzeri üye oluşturabilirsek, biz olmasakta sitemize en az %30 katma değer sağlayan MAVİ BAYRAK ın korunmasını, siz üyelerimiz sağlayabilirsiniz. İnşallah üyelerimizin yarısı bu bayrağın ne anlama geldiğini anlaya bilir ve külübümüze üye olup bu güzeliği devam ettirebilirler )

1.12       20 adet yeşil kapaklı çöp kutusu alınmış, bunların bir bölümü plajlara dağıtılmış, ayrıca akşamları da üyelerimizin çöpleri evlerinden toplanmaya başlanmıştır.

1.13       Mitralyöz burnu temizlenmiş ve kullanılır hale getirilmiştir.

1.14       Mitralyöz burnuna belediyeden café yapma izni alınmış ve 1 yıllığına kira ve işletme geliri olarak 4000 TL karşılığında işletmeciye verilmiştir. Kira sözleşmesi Ağustosun sonunda bitmektedir.

1.15       Mevcut bulunan iskelelerimiz sökülerek yerlerine yenileri yapılmıştır.

1.16       Palmiye plajımıza 3 adet tuvalet 2 adet soyunma kabini ve duş yapılmıştır.

1.17       Mitralyöz burnuna bir adet tuvalet yapılmıştır.

1.18       Plajda bulunan eski büfemiz yenilenmiştir

1.19       Çocuklar ve gençler için futbol ve voleybol sahası yapılmıştır.

1.20       Çevre yeşillendirilmesi doğrultusunda yaklaşık 17.000 fide dikilmiştir. Ayvalık’taki su sorunu yüzünden çim yerine daha az su isteyen bitkiler seçilmiştir.

1.21       Yönetime geldiğimizde maalesef Belediyenin sitemize su saati vermediğini, bu yüzden de eski yönetimlerin suyu kiracımız Coşkun Açıkalın’dan süzme saatle almak zorunda olduğunu gördük. Yıllardır çözülememiş bu sorun, Belediyeyle görüşerek çözülmüş, yönetime seçildiğimiz ilk hafta yönetimimize ait su saati bağlattırılmıştır.

1.22       Sitemize yeni aydınlatma ışıkları eklenmiştir.

1.23       UDAS la birlikte çalışılarak aciliyet teşkil eden ve çürüyerek betonları düşen tüm elektrik direkleri sitemizde yenilenmiştir.

1.24       Sitemizde devamlı tıkanmakta olan iki logar Belediyemizle birlikte çalışılarak temizlenmiş, bir tanesi ise yenilenmiştir.

1.25       Ayrıca tüm ada başkanlarının yönetimden sözlü ve yazılı istekleri yerine getirilmiştir. (örnek; Rasih Kormalı- ticaret merkezinin yanındaki udas elektrik direğine ikinci bir lambanın takılmasını rica etmiş ve bu isteği yerine getirilmiştir, Nuri Özden-Batı plajındaki çöp alanının önüne demir kapı yapılmasını rica etmiş ve bu isteği yerine getirilmiştir, Mahide Gürtuna-arka plajın büyütülmesi ve yeşillendirilmesini ayrıca Güneş batımı plajındaki iskelenin çok küçük olduğunu ihtiyaca yetmediğini iletmiş ve bu istekleri doğrultusunda plaj alanı büyütülmüş, güvenlik açısından gece aydınlatması eklenmiş ayrıca eski ve küçük olan iskelemiz yenilenmiştir,  Ada başkanlarımızdan Ayşe Ayberk yeşillendirme çalışmalarımız sırasında bazı yerlerin deve dikeni yerine Buz çiçeğiyle yeşillendirilmesinin daha güzel olacağını iletmiş isteği yerine getirilmiştir. Ada başkanlarımızdan Kamil Erdoğan 29 Ekim’de neden diğer siteler gibi anons sistemimizden 10. yıl marşı ve kahramanlık türküleri okunmadığını sormuş, bunun üzerine senelerdir kullanılmayan anons sistemimiz tamir edilmiş ve kullanılır hale getirilmiştir.  Ayrıca ismini hatırlayamadığım bir bayan üyemiz kumlu bahçe plajına iniş merdiveninin yanına tırabzan yapılmasını rica etmiş isteği uygun görülmüş ve yapılmıştır.

1.26       Ayrıca üyelerimizin bir bölümü, her sitede olmasına rağmen neden bizim sitemizde hiç spor ve kondisyon aleti yok, neden yönetimler diğer sitelerdeki gibi üç beş spor ve kondisyon aleti tedarik edemiyor diye bize görüş ve temennilerini iletmiştir. Biz de o üyelerimizi de kırmadık yenilerini Alana kadar 6 adet Ankara Çankaya Belediye Başkanı H. Bülent Tanık desteğiyle spor ve kondisyon aleti tedarik ederek Ankara’dan sitemize getirttik.

1.27       Maalesef daha önce kesilen palmiyelerin kaldırımlarda kalan bölümlerinin tehlike oluşturmasından dolayı bu palmiyelerin kökleri sökülmüş ve kaldırımlar düzenlenmiştir.

1.28       Kaldırımlarda büyüyen ve ölçüleri nedeniyle sorun oluşturmaya başlayan tüm palmiyeler, sökülmüş ve palmiye plajına nakledilmiştir.

1.29       Su kaçıran, su depomuz yenilenmiş ve kullanılır hale getirilmiştir.

1.30       Bozuk olan kaldırımların yapımına başlanmış ve hala düzeltmeler devam etmektedir.

1.31       Eskiyen Atatürk Heykelimiz, yeri değiştirilerek yeniden yapılmış ayrıca üç bayrak direği de, heykelin arkasına yapılmıştır.

1.32       Ticaret merkezi tamamen yenilenmiştir. Tüm kanalizasyon boruları değiştirilmiş, tüm elektrik ve su tesisatı yenilenmiştir. Ayrıca dükkanların arka kapıları açılarak kullanım avantajı sağlanmış, eski oyun salonumuz yenilenerek toplantı ve oyun salonu olarak kullanılması tasarlanmıştır.

1.33       Ticaret merkezindeki yenilenmeyle Eski bekçi kulübesi küçük bir ünite haline getirilmiş, Coşkun Açıkalın’ın daha önceden kiraladığı 3 dükkan yenilenerek kendisine teslim edilmiştir. Yeni ön cephede iki dükkanın birleşmesiyle bir ünite kiraya verilmek için hazırlanmıştır. Ayrıca Eski yönetim odası, daha önceki yerine taşınmış, Bu alan da Misafirhaneye dönüştürülmüştür. Eski bekçi deposu da yenilenerek Oyun ve Toplantı salonuna hizmet vermek için çayhaneye çevrilmiştir.

1.34       Yönetime geldiğimizde site gelirleri sadece site yönetimi aidat gelirleri ve kira gelirlerinden oluşmakta idi. Kira gelirimiz toplamı Coşkun Açıkalın’dan alınan yıllık 3500 TL idi.  Çevre temizliği, tuvalet temizliği gibi herkesi ilgilendiren görevlerin kiracılarda olması büyük sorun yarattığından ve olağan üstü genel kurulda alınan karar doğrultusunda kiracımız Coşkun Açıkalın’ın kontratını fesih etmek için yasal yola başvurduk.  Ayrıca kendisiyle görüşerek sorun yaratan hususların çözümü için bir yol aradık. Coşkun beyin de bizle olumlu çalışması sonucu aşağıda belirteceğimiz yeni uygulamayı başlattık. Bundan sonra kiracılar umumi alanların temizliğine karışmayacak, bu alanların temizliği yönetim tarafından yapılacaktır. Bunun karşılığında bugüne kadar işletme gideri ödemeyen işletmeciler (Kiracılar) işlettiği yere göre Yönetimimize işletme gideri ödeyecektir.  Ticaret Merkezindeki dükkanlar en az 100tl aylık işletme gideri ödeyecektir. 

1.35       Yeni ticaret merkezinin gelir dökümü;

Ünite

Kira

İşletme Geliri

Toplam

Mantıcı/çorbacı

Uygun Kiracı Aranıyor (800tl)

Aylık 100tl

0

Coşkun 3 dükkan

3500

3600

7100

Yeni Lokanta 2 dükkan

Uygun Kiracı Aranıyor (4000tl)

Yıllık Düşünülen

(4800)

0

Çay Hane

0

0

0

Misafir hane

50x30=1500 (50tl den bir ay kiralayabilirsek

(Bu tahmini bütçedir)

0

1500

Tic. Gelir Top

5000

3600

8.600

Ayrıca café del Mar 4.000tl, Sahilkent Spor kulübü 10.000tl. Kiralar ve işletme gelirleri toplamı  22.600tl Bu gelire Ticaret merkezinde yapmış olduğumuz toplantı salonu ve Amfi Tiyatrodan elde edilebilecek gelirler dahil değildir.

(Sitemizin sadece 3500 lira olan kira / yan gelirini bir senede 22,600tl ye çıkartarak, %645 gelir artışı saglamıştır. Yaz sonu itibariyle, bu gelirlerin toplamının 35,000tl ulaşması için de yoğun olarak çalışmaktayız.

Aşağıdaki konular hakkında da üyelerimizi, bilgilendirmenin doğru olacağını düşünmekteyiz;

 

Bazı üyelerimizin sponsorluğu sayesinde; Ticaret merkezimizin önüne Amfi Tiyatro (üyemiz Av Türkan USLU tarafından) yaptırılmıştır. Plajımıza Elektronik saat  (üyemiz Abdurrahman ŞENGEL)ce  yaptırılmıştır. Atatürk Köşesi ve resimleri (üyemiz Mustafa Kemal USLU), Ayrıca muhasebe masrafları almadan muhasebemiz (üyemiz Birol Üstün tarafından) tutulmuştur, Aynı şekilde Avukatlık ücreti almadan sitemize danışmanlık yapan ve dilekçe yazan Avukat İbrahim BEKTAŞ. Yine Mavi Bayrak çalışmaları sırasında Yönetimimize destek olan ve personelimize üniforma hediye eden Ayberk GÜRTUNA beye. Ayrıca Selim Baber ve Kazım İnce Dere yönetimimize tecrübeleriyle destek olmuşlardır. Sitemiz adına yönetim kurulumuz kendilerine TEŞEKKÜR eder.

 

Uslu ailesinin Gençler ve Çocuklarımız için almış olduğu Deniz Dubalarının kullanım hakkı satılmamak kaydı ile ve ayrıca atıl bırakılmamak şartıyla Engürü Sitesi Birlik Yönetimine bırakılmıştır.

 

Teknik olarak değiştirilmesi çok güç gözüken Yönetim Planının günümüzün şart ve koşullarına uygun olarak değiştirilmesinin doğru olacağını düşünmekteyiz.  Mesela Yönetim Planımıza göre; sadece üyeler, yönetici olabilir gibi bir madde vardır. Biz bu maddenin üyeler ve birinci derece akrabaları (yani eşleri ve çocuklarını da kapsama almasının daha doğru olacağını düşünmekteyiz.) Hatta kiracılar da dahil edilmelidir. Sonuç olarak Kat Mülkiyeti kanununa göre, En üst makam genel kuruldur. Genel kurulun seçtiği bir yöneticiye ister kiracı, ister üye eşi veya üye çocuğu olsun, yönetim planına göre siz seçilemezsiniz demenin yanlış olduğunu, bunun gibi bir kaç maddede değişiklik yapılmasının doğru olacağını düşünmekteyiz.

 

Bunu 4 Ağustos 2013 tarihinde yapacağımız, Genel Kurulda teknik olarak yapamasak da (üye sayısı) orada alacağımız bir kararla, ada başkanlarının, oluşturacağı bir komisyon kurarak.Aşağıda maddeler halinde açıklanmıştır.

1-Değismesi gereken bölümlerin belirlemesi, yeni metnin hazırlanmasını sağlayabiliriz. (Burada kat mülkiyeti kanunu hakkında bilgili üyelerimizin ve hukukçu arkadaşlarımızın ada başkanlarına yardımcı olmasını temenni ederiz. )

2-Bu arada ada başkanlarımız, Yönetim Planını değiştirebilecek sayıyı oluşturacak vekaletlerin adalarından toplanmasını (4/5 temsil yetkisi gerekmektedir.) sağlayabilirlerse,

3- Yaz sonu Olağanüstü Genel Kurula giderek bu değişikliği yapabiliriz

 

Böylelikle üye çocukları da yönetimlere katılarak, daha genç ve dinamik yönetimler oluşturulabilir.

 

Ada Başkanlığı seçiminden önce site büyüklerimizin yoğun isteği üzerine onları kıramayarak, bu görevlere talip olduk. Genel kurulda da ilk defa 9 ada başkanının 7 oyuyla bu görevi aldık. Seçimler sırasında ve daha sonra hiç bir ada başkanına ve bizi destekleyen veya desteklemeyen üyemize farklı davranmadan ve taviz vermeden bu görevi yerine getirmeye çalıştık.

 

Biz yönetim kuruluna seçildikten sonra aldığımız karar doğrultusunda; Ne harcırah, ne huzur hakkı almadık ayrıca tüm yönetim giderlerini de diğer üyeler gibi tam ödeme kararı aldık.

 

Bizleri üzen, fedakarlıkla sitemizin hak ettiği değere ulaşması için maddi manevi,  gece gündüz çalışırken, nedenini anlayamadığımız şekilde, bazı üyelerimiz bu çalışmaları engellemek, baltalamak için ilk seçildiğimiz günden bu yana her türlü yolu deneyerek (diğer deyişle ayak oyunu yaparak) yönetimimizi ve sitemizi zorda bırakmak için yoğun çaba harcamışlardır.

 

Yönetimimizi defalarca Ayvalık Belediye sine, İmar Dairesine, Ayvalık Zabıtasına şikayet ederek yaptığımız çalışmalar durdurulmak istenmiştir. Buralardan sonuç alamayan bu üyelerimiz hızlarını kesmeyerek Ayvalık Mal Müdürlüğüne şikayet etmiş tek amaçları yönetimimizi bezdirerek, sitemizin temizlenmesini, güzelleşmesini ve hak ettiği değere ulaşmasını engellemeye uğraşmışlar, Ayvalık ta tüm yaptıkları şikayetlere rağmen sonuç alamayınca, bu kez sahte bir isimle (şikayet dilekçesi ekte sunulmuştur) bizleri Balıkesir Valiliğine dolayısıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığına kadar şikâyet etmişlerdir. Şikayet konusu Mitralyöz burnunda doğa katliamı yapmış olmamızdır. Ne kadar ilginçtir 30 senenin deniz yosunlarını ve bahçe atıklarını temizlemek o alanı kullanılır bir alan durumuna getirmek Doğa katliamı oldu! Çöplerin temizlenmesi olsa olsa bu alanda yaşam bulan ve yaşayan mikroplar için doğa katliamı olmuştur.

 

Biz yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda bu üyelerimize, TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFINDAN almış olduğumuz Mavi Bayrak ile en güzel cevabı vermiş olduğumuzu düşünmekteyiz.

 

Ancak yapılan bu şikayetler sonucu; 1980/1990 yılların da yapılan istinat duvarlarının kıyı kenar çizgisine yaklaşık 50cm ile 1 metre arasında taşma tespit edilmiştir. Buraların yıkılarak geriye çekilmesi Mal Müdürlüğümüz tarafından Yönetimimize iletilmiştir. Yönetimimizin Kaymakamlık ve mal müdürlüğü ile görüşmeler sonucu dosyalar hasarsız bir şekilde kapatılmıştır. Üyelerimizin yazın mağdur kalmaması için de eski duvarlar kışın ortasında yıkılarak, 1metre geriden tekrar ördürülmüştür.

 

Ayrıca şikayetlerden dolayı sahildeki eski büfe alanımızın izni olmadığından (Bu alanın aslında belediyeye ait bir alan olması sebebiyle)  Encümen kararıyla para cezası sitemize verilmiştir 6,789.49tl. Bunun üzerine yönetimimiz imkansızı başararak, Bize ait olmayan bir alanda Büfe Kurma iznini(kullanma hakkını) Ayvalık Belediyemizden Encümen kararıyla Engürü Sitemiz adına almıştır.

 

Balıkesir Valiliği ne yapılan şikayet sonucunda sitemize Çevre Şehircilik Müdürlüğünden Müfettişler gelmiştir yukarda bahsettiğimiz konulara ek olarak, Bir üyemizin sponsorluğu aracılığıyla yapılmış olan Amfi Tiyatronun yeşil alana yapıldığı gerekçesiyle, Encümen kararı ile 5559.01Tl para cezası verilmiştir. Ayrıca ya, yıkılması gerektiği veya Ayvalık imar planının değişmesi gerektiği bize iletilmiştir. Biz de, Ayvalık Belediye Başkanımızın ve diğer meclis üyelerinin desteğiyle Ayvalık Belediye Meclisinden 17 de 17 oyla Yeşil alanın rekreasyon alanı olarak değiştirilmesini sağladık. Kısacası Ayvalık İmar Planı değiştirilerek Amfi Tiyatro yasal bir durum kazanmıştır.

 

Şikayetçi üyelerimiz yaptıkları Yönetimimize maddi külfet ve iş yükü üretmişlerdir. Yönetimimizin sizlerden aldığı güç, zeka ve kararlığını hafife almış olduklarını görmüş ve anlamış olduklarını umarız.

 

Bu şikayetlerden dolayı kışın üç ay, bu işleri düzeltmek için Yönetimimiz Ayvalık’ta konaklamıştır. Bu sure zarfında Ayvalık’taki bir çok bürokratla sitemiz hakkında görüş alış verişi imkanı bulduk.

 

Üzülerek söylemek isteriz ki sitemiz Ayvalık’ta pek sevilmeyen bir durumdadır. Maalesef isteyerek veya istemeyerek bu izlenimi zaman içinde biz oluşturmuşuz. Birbirleriyle geçinemeyen, her fırsatta birbirlerini şikayet eden geçimsiz ve pis bir site izlenimi bırakmışız. Bundan dolayıdır ki sanki Belediye bizi cezalandırır gibi yeni çöp kutusunu bile sitemize çok görmüş,  daha önceki Yönetimin yazılı olarak belediyeden çöp kutularımızın çürüyüp kırıldığı ve değiştirilmesi gerektiği iletilmesine rağmen sitemize çöp kutusu dahi çok görülmüştür. (Şirinkent, Teknik Güç ve bizden sonraki Kumlu Bahçenin bile çöp kutuları yenilenmesine rağmen maalesef sadece sitemize yeni çöp kutuları verilmemiştir. Biz bu sorunu da çözerek sitemizin çöp kutularının değiştirilmesini sağladık. Biraz düşünüldüğünde neden Ayvalık’ta yer kalmamış gibi arıtmanın burnumuzun dibine sokulduğu, ayrıca Baz istasyonunun gözümüzün önüne konulduğu anlaşılacaktır.)

 

Lütfen kızmayalım bugüne kadar, güzelim Mitralyöz Burnunu bile yosun ve bahçe çöplerini atarak, Ayvalık ilçesinin en güzel burnunu kullanılamaz bir duruma getiren biz değil miyiz ki! Yönetimimiz bu kötü intibayı düzeltmek, sitemizdeki değişiklikleri göstermek için Ayvalık Belediye Başkanımız Hasan Bülent TÜRKÖZEN ve Ayvalık Meclis üyelerini sitemize getirerek, değişiklikleri ve yapılanları yerinde göstermiştir. Bu bilgilendirme ziyaretleri sırasında, Başkanımıza, Ayvalık ilçemizin marka değerini artıran Mavi Bayraklı bir plajın ortasında Baz istasyonunun yerinin yanlış olduğunu ilettik, o da bizle ayni fikirde olduğunu bu istasyonun belki gömülerek oluşturduğu çirkinliğin ortadan kalkabileceğini söylemiştir. Yönetimimiz de bu baz istasyonu, yerin altına gömmek için önce sökülmesi ve yerin kazılması gerektiğini eğer belediye bizim için bunu yapabilecekse söküldüğünde en azından arıtmanın oraya alınmasının daha doğru olacağını, Mavi Bayraklı bir plajda bulunmamasının daha doğru olacağını ilettik. Başkanımız da bu konuya olumlu yaklaşarak, araştıracağını bize iletti. Biz yazın, bu konunun da sitemiz için çözüleceğine inanıyoruz. (Ayrıca Hukuki olarak da Davamız devam etmekte, ama hukuki yoldan tam da sorunu çözebileceğimize inanmıyoruz.  Diyelim ki 1-2 yıla kadar hukuk savaşımızı kazandık sonra ne olacak diye hiç düşündünüz mü? Mitralyöz burnundan söküldükten sonra ne oldu? Ticaret Merkezinin yanındaki otoparka gelirse hiç şaşırmayalım. Belediyeyle aramızı iyi tutarak ortak bir çözüm bulmanın tüm üyelerimizin menfaatine olduğuna inanıyoruz.)

 

Biz yönetimi değerli büyüklerimizden devraldığımızda, kendi deyişleriyle

 

Konum olarak Türkiye’nin en güzel yerlerinden biri olan sitemiz, ilgisizlik ve alakasızlıktan en kötü site görünümü vermektedir.”  Alıntı 2011-2012 dönemi faaliyet raporu.

 

Biz yönetim olarak en kötü konumda olan sitemizi alarak, bir çok üyemizin hayal dahi edemediğini söylediği Ayvalık İlçesinin en güzel, temiz ve donanımlı sitesi haline getirdik. ( Şu an itibariyle ne Teknik Güç birliği, Ne Şirinkent, Ne de Parlementerler sitesi sitemizden daha ileri durumdadır). Bizler bunu yaparken sitemizin trilyonluk arsasını satıp yapmadık veya Şirinkent’in iki aylık üye gelirleri sitemizin yıllık gelirinden fazla. Biz bunları yaparken inandık, doğru seçilmiş Yönetimlerle neler yapılabileceğini umarız üyelerimize göstermişizdir. Tabii ki bu yapılanlar sadece sitemiz bütçesiyle gerçekleşmemiştir. Burada yönetimimiz genel kurulda ve olağanüstü genel kurulda alınan kararların ivedilikle yerine getirilmesi için %0 faizle Uslu ailesinden borç almıştır. Bu borç için 2013-2014 Genel kurulda alınacak karar doğrultusunda bir ödeme planı yapılacaktır.

 

2012 – 2013 döneminde yapmış olduğumuz yatırımlar ve sitemize kazandırmış olduğumuz Mavi Bayrak sayesinde. Sitemizdeki evlerin değerini yaklaşık %30 -%40 oranında artırmış bulunmaktayız. (Yani gecen sene yaklaşık 100,000tl eden bir ev bu sene en az 130,000tl değerine ulaşmıştır.)  Bu da yapmış olduğumuz yatırımın geri dönüş oranı en az 10 katıdır. (Diğer bir değişle yatırımımızın geri dönüş oranı %1000 dir).

 

Tabi ki yapmış olduğumuz yatırımın, maddi geri dönüş oranı önemli olmakla beraber, daha önemlisi yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda daha güzel, temiz ve yeni sosyal alanlarıyla üyelerimize daha huzurlu bir yaşam alanı oluşturduğumuza inanmaktayız.

 

Geçen yıl Ayvalık’ta en çok konuşulan site durumuna geldik. Birçok tabuyu yıktık. İnanıyoruz ki bizden sonra gelecek yönetim de bayrağı bizden alıp daha iyi yerlere getirecektir. Biz yeni seçilecek yönetime bilgimiz, tecrübemiz ve çevremizle her desteği istendiği zaman seve seve vermeye ve yardımcı olmaya hazırız. 05.08.2012 -  04.08 2013 dönemine ait, gelir gider tablosu ve gider dökümleri ile 04.08.2013 – 03.08.2014 dönemi tahmini bütçesi ekte sunulmuştur

 

Yeni dönemin sitemize hayırlı olmasını ve seçilecek olan yeni Yönetim ve Denetim Kurullarına başarılar dileriz.

 

      Saygılarımızla,

   

ENGÜRÜ SİTESİ BiRLiK YÖNETiM KURULU

 

 

 

 

 

Gürsel USLU                   Sevim BAZMAN        Fevziye ÇAĞ16/05/2022 Gün Ortalama:91  Bugün30 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:100.24.115.215