TürkçeYönetim Genel Kurul Tutanakları Bankla Hesap No.larımız Foto Albüm Duyurular Yönetim Planı Personelimiz Yönetimden Teşekürler Mavi Bayrak Köşemiz. Faliyet Raporları Çevre Eğitim Etkinlikleri Sitemiz Hakinda Basin Haberleri Kültür ve Sanat günleri SİTEMİZİN TARİHÇESİ SAHİLKENT SPOR KULÜBÜ


Aidat Ödemelei Hakında

İzlenme 6708


 

GENEL KURULDA ALINAN KARARLAR DOĞRULTUSUNDA AİDATLARINI ZAMANINDA ÖDEMEYEN ÜYELERE AYLIK  %5 GECİKME TAZMINATI UYGULANMAKTADIR.

AİDATLARINI  ZAMANINDA ÖDEYEN ÜYELRİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ.

 

Duyuru

Tarih: 01/08/2014

Kime: Engürü Sitesi Kat Maliklerine

Kimden: Engürü Sitesi Yönetimi

 

Sayın kat malikleri lütfen ödemelerinizi gününde yapınız. Yönetimimiz bu sene muhasebe ve aidat ödemelerini elektronik sisteme geçirmeye çalışmaktadır. Eğer bunu başarıyla tamamlayabilirsek sitemiz için çok önemli ve olumlu bir yol almış olacağız.

 

Bundan dolayı size bu bilgilendirme duyurusunu yapmak zorunda hissetmekteyiz.

 

Yeni hazırlattığımız yazılıma göre;

1-   Avans/ek ödeme veya aidatlarınızı Toplu Yapı Temsilciler Kurulu (Genel Kurul) Kararlarına uygun olarak ödemek zorundasınız.

2-   Ödemelerini geciktiren üyelerimize aylık %5 gecikme tazminatı uygulanmaktadır.

3-   Ödemelerini gününde yapmayan üyelerimize bundan böyle SMS ile borç bakiyelerini takip eden her ayın başında bildirerek hatırlatmada bulunacağız.

4-   Sistem yeni kurulduğundan ilk aylarda bazı hatalar ve aksamalar olabilir. Bundan dolayı kat maliklerimizin   Yönetimimize anlayış göstermelerini dileriz.

5-   Lütfen ödemelerinizi o ay içinde yapınız. 3 ay geriden veya iki ayda bir ödeme veya yıl bitimi gibi sürelerde geciktirerek yatırdığınızda aylık %5 Gecikme Tazminatı cari hesabınıza eşzamanlı olarak geçmektedir.

6-   Yaptırmış olduğumuz Gecikme Tazminatı Hesabı Programı gereği aylık %5, yıllık %60’a tekabül etmektedir. Teknik olarak her üyeye ödemelerine göre günlük Gecikme Tazminatı uygulaması yazılım zorluğundan gerçekleştirmek olanaklı olamadığı için şimdilik aylık bazda uygulanmaktadır.  Bu tazminat eğer  dava konusu olursa  kat malikinin cari hesabına göre günlük icra takibiyle sonuçlandırılacak ve  bir de bu hesabın üzerine  temerrüt faizi ödemek zorunda kalınacaktır.

 

 

Sayın kat maliklerimiz,

Aşağıdaki bölüm Hukuk Büromuz tarafından kat maliklerimizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır:

 

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nun 20.maddesi Genel Giderlere Katılmayı tariflemektedir.

Bu maddenin ilgili fıkrasında;

 

(Değişik fıkra: 13/04/1983 - 2814/9 md.)

‘’Gider ve avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya Yönetici tarafından, Yönetim Planına, bu Kanuna ve genel hükümlere gore dava açılabilir, icra takibi yapılabilir.Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş(md:9) hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. ‘’ ifadesi yer almaktadır.

 

Koyu tonda yazdığımız bölüm 28 Kasım 2007 tarihinde yürürlüğe giren 634 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Yönelik 571 Sayılı Kanunun 9.maddesi ile % 5' e (yüzdebeş) indirilmişbulunmaktadır.

 

Yani bu maddeye göre ;kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık % 5 hesabı ile gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. Ancak bu oran, mutlak değildir.Kararlaştırılması halinde ,kat malikleri Yönetim Planında veya Kat Malikleri Kurulu'nda daha yüksek veya daha düşük bir oran belirleyebilirler.

 

Bununla beraber sözünü ettiğimiz bu  oran Yönetim Planında veya Kat Malikleri Kurulu kararı  ile belirlenmemişse  kanunun  öngördüğü  yüzde 5 esası ile uygulanır.

 

 

 

 

Gecikme Tazminatı  Faiz Değildir.

 

Gecikme  Tazminatı asıl  alacağın gününde ödenmemesi halinde ,alacaklının geç ödemeden dolayı kabul edilen zararının karşılığıdır.

Faizise ,alacaklının zararı olup olmadığını dikkate almayan temerrüt 'ün karşılığıdır.

 

Bu ikisinin karıştırılmaması ve en çok dile getirilen şikayet  olarak "Türkiye'de yıllık faizler %18 ,enflasyon % 11 , böyle faiz olur mu? " şikayetlerine karşılık olarak bu tanımlar kullanılmalıdır.

 

Ancak gecikme tazminatına faiz yürütülmesi için "gecikme tazminatının " dava konusu edilmesi gerekir.Yani gecikme tazminatı dava konusu yapılırsa, gecikme tazminatına da faiz yürütülebilir.

 

Gecikme tazminatı ,ikincil (fer'i) bir borçtur. Bu nedenle faiz sadece asıl alacak miktarı üzerinden hesaplanır.

Gecikme tazminatı kural olarak; ödemenin yapılması gerektiği günden başlar.

MADDE 72 - (Ek: 5711 - 14.11.2007 / m.22)Toplu yapı kapsamındaki belli bir yapıya veya yapıların sadece bir kaçındaki kat maliklerinin ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş ortak yer ve tesislere ilişkin ortak giderler, o yapılardaki kat malikleri tarafından; bütün bağımsız bölümlerin ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş tesis ve yerlere ilişkin ortak giderler ise bütün kat malikleri tarafından karşılanır.

Blok kat malikleri, toplu yapı temsilcileri ve geçici yönetim kurulu kararları, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 68 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.

Kat malikleri, toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya bunların başka bir parselde veya kamuya ait alanlarda bulunduğunu veya bağımsız bölümlerinin veya kendilerinin durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle toplu yapı ortak gider payını ve toplanacak avansı/ek ödeme veya aidat ödemekten kaçınamazlar

KMK 22. Maddeye göre, ortak gider ve avans ıgününde ödemeyenler için aylık %5 oranında gecikme tazminatı uygulanır. Gecikme tazminatı, faiz değildir.Geç ödemeden dolayı ortaya çıkan mağduriyetin karşılığıdır.Ancak ve ancak, gecikme tazminatı dava konusu edildiği hallerde temerrüt faizi işletilir.Eğer katmaliki borcunu ödememekte ısrar ederse; temerrüt faizinin yanısıra İcra İflas Kanunu 67.Md’ye göre %40 inkar tazminatı da ödettirilebilir.KMK, 22’ye göre, borçlu kişinin bağımsız bölümü (daire, dükkan vs.) diğer katmalikleri lehine ipotek ettirilebilir.

 

Sayın Kat Maliklerimiz Yönetimimiz, 3000 tl ve  üzeri borçlu kat malikleri için istemeyerekte olsa kanuni işlemleri başlatmış bulunmaktadır. Dileğimiz odur ki bu işlemler tüm kat maliklerimiz için son olur.1000 tl ve üzeri borçlu kat maliklerimizin listesi ektedir.Yönetimimiz borclu üyelerimizin acilen cari hesaplarını güncellemelerini ve bu nedenle gereksiz gecikme tazminatı ödemek zorunda kalmamalarını dileriz.

 

Ayrıca  borçlu üyelerimizin bir an önce bu borçlarını kapatmaları hususunun Yönetim için değil, gününde ödemelerini yapan komşularımıza saygı açısından da önemli olduğuna inanmakta ve hatırlatmaktayız.

 

Bu duygu ve düşüncelerle konuyu bilgilerinize sunar, saygı ve sevgilerimizi iletiriz.

 

Engürü Sitesi Yönetim Kurulu 16/05/2022 Gün Ortalama:91  Bugün27 ziyaret var  Sitede 2 Kişi var  IP:100.24.115.215